25.2.08

Referenční kanály z družic

Vyskytl se dotaz: co to jsou referenční kanály z družic? Určitě jste se pokusili o ruční vyhledávání družic. Postup ručního vyhledávání družic je jednoduchý, takže jste zřejmě - při trošce trpělivosti - byli úspěšní. Nejspíš Vás ale napadla otázka: je ta parabola nastavena tak, aby byl příjem co možná nejkvalitnější? Nejde to ještě vylepšit? Odpověď je ve většině případů: ano, nejspíš tam nějaká rezerva bude. A co když se vyhledat družici ručně, třeba ve složitých místních podmínkách, nepodařilo vůbec. A tady jsme u referenčních kanálů. Pro vysvětlení pojmu si pomohu citátem z redakčního článku zveřejněného na portálu Parabola.cz, konkretně na adrese: http://www.parabola.cz/abc/search_sat/.
"Pro přesné vyhledání konkrétní družice je třeba znát a zadat v přijímači parametry aspoň jednoho programu z požadované družice, a to programu, jehož kmitočet i ostatní údaje jsou jedinečné, tzn neopakují se na jiných satelitech (nalezená úroveň signálu nás tedy nemůže zmást). Těmto programům s konkrétními parametry na jednotlivých družicích budeme říkat referenční kanály."
Jelikož se většinou jedná o volně vysílané programy, správnost pozice se dá zkontrolovat po uložení do paměti i podle obrazu. Referenční kanály pro nejčastěji vyhledávané družice jsou:
Astra na pozici 19.2E: 10832 - H - SR 22000 - FEC 5/6
Hot Bird na pozici 13E: 11604 - H - SR 27500 - FEC 5/6
Astra 3A na pozici 23.5E: 11525 - H - SR 27500 - FEC 3/4
Na výše uvedené adrese se dozvíte referenční kanaly z celé řady dalších družic.

24.2.08

110 recenzí set-top-boxů

Kateřina Kučerová, Lukáš Polák, ale především Jan Kálal, se zasloužili v letech 2005,2006 a 2007 o 110 recenzí set-top-boxů, které uspořádala redakce portálu digizone.cz do seriálu s rozcestníkem na adrese:
http://www.digizone.cz/serialy/recenze-set-top-boxu/
Někdo zajásá, jiný si řekne, že "co je moc to je moc" a raději se zeptá souseda co si koupil a jak je s tím spokojen. Já bych radil využít, podle možností, obou zdrojů, zejména pokud přijímač souseda nepatří k novinkám. Proto si myslím, že Digizone.cz potenciálnímu uživateli svým seriálem rozhodně pomáhá a doufám, že se v rozcestníku brzo objeví nové odkazy na nové recenze.

20.2.08

Informace o obsahu SAT & DVB-T magazínu

Někteří návštěvníci projevili zájem o to, aby byli cestou tohoto weblogu informování ( pokud možno včas ) o obsahu jednotlivých nově vycházejících čísel SAT & DVB-T magazínu. Údajně proto, aby se mohli rozhodnout, zda konkrétní číslo zakoupit nebo ne. Jak jste si mohli povšimnout, zařadil jsem v levém sloupci stránky odkaz na stránky magazínu a občas Vás na zajímavý obsah již nyní upozorňuji. Pravidelnější informace bych podával v případě, že vydavatel časopisu projeví o takovouto spolupráci zájem, což se zatím nestalo.
V této souvislosti považuji za potřebné znovu zdůraznit, že posláním tohoto weblogu je především monitoring, t.j. poskytování stručně komentovaných odkazů na informační zdroje, jejichž obsah je využitelný především potenciálními, nebo začínajícími uživateli satelitních digitálních přijímačů. Podle možností bude monitoring i nadále doplňován stručnými sděleními mých vlastních zkušeností, získávaných při poznávání této zajímavé oblasti moderní techniky a možností jejího praktického využití.

Informace o české satelitní platformě na 23,5 E

Oblíbené platformě českých a slovenských uživatelů satelitních zařízení - CS LINK - se podrobně věnuje článek Richarda Šimíka v únorovém čísle SAT & DVB-T magazínu. Najdete zde parametry platformy, informace o nabídce programů, o kartách Trade & Technology a Gital a několik řádek o budoucnosti CS Linku.

Příjem digitálního satelitního vysílání ČT

Na níže uvedené adrese můžete najít odpovědi na některé své otázky, týkající se satelitního digitálního vysílání České televize. Může se hodit vysvětlení obecných otázek o dekodovacích kartách. Dozvíte se i to co je třeba udělat pro aktivaci dekodovací karty pomocí formulářů, nebo i on-line na webových stránkách společnosti TRADE and TECHNOLOGY, a.s., (odkaz "registrace karty"). Protože programy vysílané v digitálních systémech jsou z velké většiny kódované,je důležité je vědět, že v případě programů ČT musí být přijímač vybaven , buď přímo zabudovaným modulem CryptoWorks, nebo musí vlastnit univerzální rozhraní pro možnost připojení modulu Cryptoworks. Podle typu přijímače potřebujete buď samostatnou kartu, nebo kartu s modulem CryptoWorks (pokud jím přijímač není vybaven). Bez tohoto vybavení přijímače je, ( podle údajů uvedených na stránkách ČT), příjem většiny programů ČT v zásadě nemožný. Tyto a další informace se dozvíte na stránkách ČT, věnovaných příjmu digitálního satelitního vysílání DVB-S. Adresa stránek je:
http://www.ceskatelevize.cz/faq/digitalni-satelitni-vysilani-dvb-s

Záznamová media a televize budoucnosti

V jednom z četných mailů, které mi posílají návštěvníci tohoto weblogu byla žádost o odkaz na nějaký článek, který by byl věnován vzdálenější budoucnosti digitální TV. Vzpomněl jsem si na nedávnou konferenci, která proběhla v lednu pod názvem „Milníky digitální televize“. Dovolím si proto odkázat na reportáž, kterou napsal Lukáš Polák hned druhý den po zahájení konference. Aby bylo vidět, že šlo skutečně o budoucnost v pravém slovy smyslu, ocituji z obsáhlé reportáže několik vět, uvedených pod titulkem „Záznamová média a televizor budoucnosti“. Výběr se týká části obsahu vystoupení prof. Ing. Miloše Klímy, CSc. z katedry radioelektroniky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Reportáž byla opublikována na portálu DigiZone.cz. Cituji:
„Dále pohovořil i o záznamových médiích. V současné době jsou diváci zvyklí na
DVD, Blu-ray nebo HD DVD, většina přijímačů už má také pevný disk. "Počítá se s tím, že do budoucna budeme mít flash paměti, které budou mít kapacitu až TB (1000 GB). Divák si bude moci sám vybrat, kdy bude chtít pořady sledovat a dojde ke zrušení klasického vysílacího času," věštil ve své přednášce Klíma. Nejvíce pak bude službám vévodit internet, pak navigace a později se zvýší zařízení pro řízení a dohled.Jak bude vypadat televizor budoucnosti? I na to měl Miloš Klíma odpověď. "Buď se zvětší její formát až na telestěnu, nebo se budou budovat vlastní komunikační centra. U telestěn je však otázkou, jaký by to mělo dopad na psychiku diváka," dodal se zamyšlením Klíma. Člověk by si totiž musel zvyknout v bytě na jednu stěnu, která by byla plně virtuální. Miloš Klíma zakončil svou přednášku téměř až v rovině sci-fi. "Možná budeme moci vstupovat i do lidského mozku. Řada věcí se tak zjednoduší," konstatoval na konec.“
Plné znění reportáže Lukáše Poláka najdete na TÉTO adrese.

19.2.08

Odinstalování SW pro Pinnacle PCTV SAT

V jedné z prvních zpráv v tomto weblogu jsem se zmínil o tom, že jsem řešil problémy se satelitním digitálním tunerem "Pinnacle PCTV SAT PRO 450e". Všimli si toho návštěvníci, kterým se napoprvé rovněž nepodařilo zmíněný tuner rozchodit - alespoň podle obsahu několika mailů, které mi došly.
Zde je ve stručnosti moje zkušenost:
Abych dosáhl úspěchu, musel jsem původní nepovedenou instalaci sw pro Pinnacle PCTV nejdříve odinstalovat, což vyžadovalo dodržení posloupnosti několika kroků. A ještě jedno upozornění: instalace z CD probíhá ve dvou fázích - druhá fáze ( rovněž z CD ) následuje až po restartu.
Takže:
- nejdříve jsem zamezil automatické spouštění AntiSpamového software po startu systému,
- poté jsem, s využitím ovládacích panelů - přidat a ubrat sw - odinstaloval aplikace MediaCenter, MediaServer a Microsoft SQL server ( PINNACLESYS ),
- smazal jsem adresář Pinnacle v Program Files, ( neměl jsem nainstalován sw Studio ! )
- použil jsem Utilitu RegDelete, k vyčištění registrů od zbytků po původní instalaci
( v roletovém menu jsem zvolil Pinnacle PCTV" a kliknul na Clean.
- restartoval jsem Windows
- vložil jsem instalační CD do mechaniky a spustil instalaci
- po skončení 1. fáze instalace jsem restaroval počítač - ponechal jsem CD v mechanice, aby instalace mohla pokračovat po restartu druhou fází
- využil jsem nabídku pomoci při konfiguraci přijímače a software a to je vše.
Utilitu RegDelete jsem si stáhl z webu. ( S utilitou RegCleaner zkušenosti nemám.)
Na webu Pinnacle můžete najít několikastránkový anglický výklad k problémům s instalaci sw pro Pinnacle PCTV, ale výše uvedený postup se mi osvědčil. Pokud někomu tato zkušenost pomůže, budu rád za zpětnou informaci.

11.2.08

Televize BBC News 24

Na portálu Parabola.cz se objevila informace, že Britský zpravodajský kanál BBC News 24 je nyní možné přijímat (takřka) v celé Evropě s parabolami velmi malých rozměrů. Je to možné od zapojení programu na satelitu Astra 2A (28,2°E) v jižním svazku, který pokrývá celou západní, jižní, střední a částečně i východní Evropu. V České republice a na Slovensku pro příjem tohoto programu postačí parabola od průměru cca 60 cm.
Televize BBC News 24 doposud vysílala na satelitu Astra 2D (28,2°E), která svým specifickým footprintem pokrývá britské ostrovy a jen minimálně zasahuje do západní části Evropy. V regionu střední a východní Evropy je příjem z tohoto satelitu možný jen s velkými parabolami.Více se dozvíte na adrese: ZDE-ZDE

9.2.08

Satelitní zpravodajské kanály na pozici 28,2E

Na portálu DigiZone.cz pokračuje volný cyklus o tématických kanalech na 28,2E. Na pozici 28,2 st. východně, parkují satelity Astra 2A, 2B, 2C a 2D a družice Eurobird (28,5 st. vých.). Je nabízen nespočet kanálů a cyklus se, podobně jako tomu bylo u hudebních, filmových a dokumentárních kanálů, snaží i v případě zpravodajských kanálů pomoci při výběru toho pravého, podle našich potřeb a našeho gusta. UPOZORNĚNÍ na konci zprávy!!! Do pokračování cyklu, které bylo na portálu DigiZone.cz vystaveno dne 8.2.08, byly zařazeny programy CNN International, Sky News, Euronews, Islam News Channel, Al Jazzera International, Abu Dhabi TV a BBC Parliament. Článek z 8.2. najdete na adrese: ZDE-ZDE

Filmových kanálů se týká článek z prosince 2007. Je publikován pod názvem "Kvalitní britské filmové programy volně ze satelitu" a najdete ho na adrese: ZDE-ZDE . Do textu byly zařazeny programy Movies4Men 1 a 2, True Movies 1 a 2, Zone Horror, Zone Thriller, Film24 a telenovelovou Zone Romanticu.

Pod názvem"Hudební smršť z Británie ve vašem obýváku" byl opublikován text s informacemi o hudebních kanálech, který byl první částí volného cyklu DigiZone.cz. Zaměřil se na britské stanice patřící pod skupinu Chart Show Channels, tedy Chart Show TV, Scuzz, Bliss, The Vault, B4 a televizi Bubble Hits.Text najdete na adrese: ZDE-ZDE

Upozornění:
Pro parametry příjmu pro jednotlivé kanály nás DigiZone.cz odkazuje na web LyngSat.com - adresa:
http://www.lyngsat.com/28east.html. V přehledu digitálních satelitních TV stanic - Ku-pásmo, ze dne 5.1. 2008, publikovaném v magazínu SAT & DVB/T, je doporučena velikost antény u satelitu EUROBIRD 1: 75 až 80 a u ASTRY 2D: 160 cm!
Podle DigiZone.cz jsou podkladem pro informace o jednotlivých programech poznatky internetové
encyklopedie Wikipedie.

3.2.08

Proč jsem zvolil formu weblogu? RSS služba!

Obdržel jsem dotaz: proč jste pro téma "satelitní digitální technika" volil formu weblogu?
Hlavním důvodem je skutečnost, že BLOGGER.COM ( na kterém weblog běží ), poskytuje komfort jak návštěvníkům stránky, tak správci stránky. Co Blogger.com nabízí:
- Systém blogger.com automaticky generuje XML soubory. Na www stránce weblogu najdete v levém sloupci ikonu označenou "RSS". Kliknutím na ikonu získáte URL adresu souboru, jejíž vložení do webové nebo desktopové čtečky RSS souborů ( na př.: Feed Reader ) Vám umožní snadněji sledovat novinky na stránce weblogu. (Více o složbě RSS na AKA-MONITORu.)
- Kliknutím na odkaz "Comments" pod kteroukoliv zprávou, můžete zobrazit existující odezvy nebo napsat svoji vlastní připomínku k textu zprávy. ( Pozn.: funkce dočasně vypnuta.)
- kteroukoliv zprávu můžete odeslat e-mailem na Vámi určenou adresu přímo ze stránky weblogu. Můžete tak snadno informovat své přátele o zprávách, které považujete za přínosné.
- design www stránky ( vybraný z nabídky šablon na portálu blogger.com ) umožňuje návštěvníkům snadnou navigaci v obsahu stránky
- blogger.com má úzký vztah ke Googlu, který automaticky přebírá adresy stránek s novými zprávami publikovaných v systému blogget.com. Stává se snadným vyhledání nejen weblogu, ale i jednotlivé zprávy.
- blogger.com podporuje fungování weblogu jako nástroje pro komunikaci v týmu. (Správce weblogu může přizvat k redakční práci další zájemce.)
- ke změnám, které usnadní práci správci obsahu, patří i existence tajné e-mailové adresy, vztahující se ke konkrétnímu weblogu. To umožňuje publikovat do weblogu nejen přes web, ale rovněž daleko snadněji zasíláním e-mailu s obsahem zprávy. (Poznámka: přijměte , prosím, omluvu za to, že takto zasílané zprávy mohou být bez diakritiky.)
Rád bych upozornil na skutečnost, že aktuální informace o novinkách v oblastech, kterým se věnují weblogy mého portálu ( http://weblogy.akamonitor.cz ), publikované na stránkách časopisů, případně i v knihách předních českých vydavatelství, můžete získat na specializovaných stránkách AKA-MONITORu:
- RECENZE knih na URL
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/
- aktuální informace o obsahu odborných časopisů najdete
na URL
www.akamonitor.cz/aktualni.htm

Pohled na druhou stranu výkonové škály

Pokud jste si pročetli první zprávu v tomto weblogu, zjistili jste, že jsem pro svůj start v oblasti digitálních satelitných přijímačů zvolil Pinnacle PCTV SAT PRO 450e připojitelný přes USB 2.0 k počítači, doplněný o velmi levný digitální satelitní přijímač FTA ( určený pro příjem volných, nekódovaných programů). Parametry a funkce obou přijímačů jsou v tomto weblogu popsány. V textu jsem zdůraznil, že moje volba byla plně ovlivněna účelem, pro který jsem přijímače pořizoval. Vzhledem k obsahu e-mailů, které jsem obdržel jako reakci na prvních několik zpráv, považuji za nutné upozornit již nyní ( podstatně dříve, než jsem to měl v plánu ), na skutečnost, že vývoj v oblasti digitálních satelitních přijímačů šel velmi prudce dopředu. Projevuje se to jak úrovní technických parametrů, tak v portfoliu funkcí, které se o nové parametry opírají. Z DVB-S přijímačů se staly "kombajny", v kterých dochází k integraci základních funkcí přijímače společně s funkcemi typickými pro řadu moderních specializovaných ICT zařízení. Navíc, nebo lépe řečeno přesto, jsou doplněny o řadu možnosti jak komunikovat s okolím. Vybraným moderním DVB-S přijímačům se chci věnovat podrobně v dalších zprávách, včetně uvedení značky, modelu, odkazu na webové zdroje. Pro výše uvedený účel nabízím v tomto okamžiku ( bez uvedení značky a modelu ) popis konkrétního produktu, nabízeného na trhu za 18 - 19.000,- Kč:
• HD satelitní přijímač s osobním videorekordérem
• s pevným diskem o kapacitě 500 GB
• plně kompatibilní s SVB-S / DVB-S2 (H.264)
• 2 tunery
• podpora Time shift
• dvojité nahrávání
• integrovaný DiVX kodek
• podpora USB paměti
• 5000 volitených pozic (TV a rádio)
• podpora vícejazyčného audia
• podpora vícejazyčného textu v menu
• úprava seznamu oblíbených programů
• elektronický programový průvodce (EPG) pro zobrazení informací o pořadech na obrazovce
• podpora titulků
• rodičovský zámek dle stanice nebo vysílaného pořadu
• update firmware prostřednictvím sítě LAN
Technické parametry konkrétního produktu jsou následující:
- Transport Stream A/V Decoding
- Poměr stran 4:3, 16:9, Pan & scan, Letterbox
- Rozlišení obrazu 576i, 576p, 720p, 1080i
- Dekódování audia MPEG-1 Layer 1, 2, 3 & Dolby Downmix Čelní panel
- Keys 5 Keys(VOL -/+, STANDBY, CH -/+)
- USB USB 2.0 Host
- RCU 48 Keys
- Rozhraní podmíněného přístupu
- PCMCIA 2 sloty (DVB Common Interface standard)
- Přístupová karta volitelná
- A/V & Data In/Out
- TV Scart Video CVBS/RGB/YUV výstup, Audio L/R výstup
- VCR-Scart Video CVBS výstup, Audio L/R výstup
- Video CVBS výstup, Audio L/R vstup pro přemostění
- RCA A/V Video CVBS výstup
- Audio L/R výstup
- HDMI HD Video/Audio výstup
- Component YPbPr výstup S-VIDEO Video
- S-VIDEO výstup
- S/PDIF digitální audio nebo Dolby AC3 bitstream výstup
- Ethernet RJ-45 10/100 Base-T
- RS-232C 9 pin D-sub type
- Přenosová rychlost: max. 115.2Kbps
- Power Supply
- Vstupní napětí 95 ~ 250VAC, 50/60Hz
- Typ SMPS
- Spotřeba elektrické energie Za chodu: Max.60W, v pohot. režimu: 9W
- Rozměry a hmotnost
- Rozměry (ŠxVxH) 430 x 60 x 265 mm
- Čistá hmotnost 3.8 Kg
---
Věřím tomu, že pro ty návštěvníky weblogu, kterým ( třeba s pomocí slovníků výrazů a zkratek, o kterých jsem se zmínil v předchozích zprávách ), uvedené funkce a parametry něco říkají, budou oba přehledy demonstrovat pokrok, ke kterému v oblasti satelitních digitálních přijímačů došlo.

2.2.08

Adresář firem

SAT&DVB-T magazín uveřejnil v čísle 12/07 seznam firem, v jejichž prodejnách lze magazín zakoupit. Tento seznam se může mnohému zájemci dobře hodit i pro jiné účely. Obsahuje, kromě názvu a adresy ( včetně tel. / FAX ), rovněž webovou adresu a e-mailový kontakt. Přehled nabízí i stručnou charakteristiku aktivit firmy. Aktuální stav přehledu nemusí zahrnovat všechny firmy aktivní v dané oblasti. Je členěn na část ČR a SR a dále podle měst.