25.2.08

Referenční kanály z družic

Vyskytl se dotaz: co to jsou referenční kanály z družic? Určitě jste se pokusili o ruční vyhledávání družic. Postup ručního vyhledávání družic je jednoduchý, takže jste zřejmě - při trošce trpělivosti - byli úspěšní. Nejspíš Vás ale napadla otázka: je ta parabola nastavena tak, aby byl příjem co možná nejkvalitnější? Nejde to ještě vylepšit? Odpověď je ve většině případů: ano, nejspíš tam nějaká rezerva bude. A co když se vyhledat družici ručně, třeba ve složitých místních podmínkách, nepodařilo vůbec. A tady jsme u referenčních kanálů. Pro vysvětlení pojmu si pomohu citátem z redakčního článku zveřejněného na portálu Parabola.cz, konkretně na adrese: http://www.parabola.cz/abc/search_sat/.
"Pro přesné vyhledání konkrétní družice je třeba znát a zadat v přijímači parametry aspoň jednoho programu z požadované družice, a to programu, jehož kmitočet i ostatní údaje jsou jedinečné, tzn neopakují se na jiných satelitech (nalezená úroveň signálu nás tedy nemůže zmást). Těmto programům s konkrétními parametry na jednotlivých družicích budeme říkat referenční kanály."
Jelikož se většinou jedná o volně vysílané programy, správnost pozice se dá zkontrolovat po uložení do paměti i podle obrazu. Referenční kanály pro nejčastěji vyhledávané družice jsou:
Astra na pozici 19.2E: 10832 - H - SR 22000 - FEC 5/6
Hot Bird na pozici 13E: 11604 - H - SR 27500 - FEC 5/6
Astra 3A na pozici 23.5E: 11525 - H - SR 27500 - FEC 3/4
Na výše uvedené adrese se dozvíte referenční kanaly z celé řady dalších družic.

24.2.08

110 recenzí set-top-boxů

Kateřina Kučerová, Lukáš Polák, ale především Jan Kálal, se zasloužili v letech 2005,2006 a 2007 o 110 recenzí set-top-boxů, které uspořádala redakce portálu digizone.cz do seriálu s rozcestníkem na adrese:
http://www.digizone.cz/serialy/recenze-set-top-boxu/
Někdo zajásá, jiný si řekne, že "co je moc to je moc" a raději se zeptá souseda co si koupil a jak je s tím spokojen. Já bych radil využít, podle možností, obou zdrojů, zejména pokud přijímač souseda nepatří k novinkám. Proto si myslím, že Digizone.cz potenciálnímu uživateli svým seriálem rozhodně pomáhá a doufám, že se v rozcestníku brzo objeví nové odkazy na nové recenze.

20.2.08

Informace o obsahu SAT & DVB-T magazínu

Někteří návštěvníci projevili zájem o to, aby byli cestou tohoto weblogu informování ( pokud možno včas ) o obsahu jednotlivých nově vycházejících čísel SAT & DVB-T magazínu. Údajně proto, aby se mohli rozhodnout, zda konkrétní číslo zakoupit nebo ne. Jak jste si mohli povšimnout, zařadil jsem v levém sloupci stránky odkaz na stránky magazínu a občas Vás na zajímavý obsah již nyní upozorňuji. Pravidelnější informace bych podával v případě, že vydavatel časopisu projeví o takovouto spolupráci zájem, což se zatím nestalo.
V této souvislosti považuji za potřebné znovu zdůraznit, že posláním tohoto weblogu je především monitoring, t.j. poskytování stručně komentovaných odkazů na informační zdroje, jejichž obsah je využitelný především potenciálními, nebo začínajícími uživateli satelitních digitálních přijímačů. Podle možností bude monitoring i nadále doplňován stručnými sděleními mých vlastních zkušeností, získávaných při poznávání této zajímavé oblasti moderní techniky a možností jejího praktického využití.

Informace o české satelitní platformě na 23,5 E

Oblíbené platformě českých a slovenských uživatelů satelitních zařízení - CS LINK - se podrobně věnuje článek Richarda Šimíka v únorovém čísle SAT & DVB-T magazínu. Najdete zde parametry platformy, informace o nabídce programů, o kartách Trade & Technology a Gital a několik řádek o budoucnosti CS Linku.

Příjem digitálního satelitního vysílání ČT

Na níže uvedené adrese můžete najít odpovědi na některé své otázky, týkající se satelitního digitálního vysílání České televize. Může se hodit vysvětlení obecných otázek o dekodovacích kartách. Dozvíte se i to co je třeba udělat pro aktivaci dekodovací karty pomocí formulářů, nebo i on-line na webových stránkách společnosti TRADE and TECHNOLOGY, a.s., (odkaz "registrace karty"). Protože programy vysílané v digitálních systémech jsou z velké většiny kódované,je důležité je vědět, že v případě programů ČT musí být přijímač vybaven , buď přímo zabudovaným modulem CryptoWorks, nebo musí vlastnit univerzální rozhraní pro možnost připojení modulu Cryptoworks. Podle typu přijímače potřebujete buď samostatnou kartu, nebo kartu s modulem CryptoWorks (pokud jím přijímač není vybaven). Bez tohoto vybavení přijímače je, ( podle údajů uvedených na stránkách ČT), příjem většiny programů ČT v zásadě nemožný. Tyto a další informace se dozvíte na stránkách ČT, věnovaných příjmu digitálního satelitního vysílání DVB-S. Adresa stránek je:
http://www.ceskatelevize.cz/faq/digitalni-satelitni-vysilani-dvb-s

Záznamová media a televize budoucnosti

V jednom z četných mailů, které mi posílají návštěvníci tohoto weblogu byla žádost o odkaz na nějaký článek, který by byl věnován vzdálenější budoucnosti digitální TV. Vzpomněl jsem si na nedávnou konferenci, která proběhla v lednu pod názvem „Milníky digitální televize“. Dovolím si proto odkázat na reportáž, kterou napsal Lukáš Polák hned druhý den po zahájení konference. Aby bylo vidět, že šlo skutečně o budoucnost v pravém slovy smyslu, ocituji z obsáhlé reportáže několik vět, uvedených pod titulkem „Záznamová média a televizor budoucnosti“. Výběr se týká části obsahu vystoupení prof. Ing. Miloše Klímy, CSc. z katedry radioelektroniky Fakulty elektrotechnické ČVUT. Reportáž byla opublikována na portálu DigiZone.cz. Cituji:
„Dále pohovořil i o záznamových médiích. V současné době jsou diváci zvyklí na
DVD, Blu-ray nebo HD DVD, většina přijímačů už má také pevný disk. "Počítá se s tím, že do budoucna budeme mít flash paměti, které budou mít kapacitu až TB (1000 GB). Divák si bude moci sám vybrat, kdy bude chtít pořady sledovat a dojde ke zrušení klasického vysílacího času," věštil ve své přednášce Klíma. Nejvíce pak bude službám vévodit internet, pak navigace a později se zvýší zařízení pro řízení a dohled.Jak bude vypadat televizor budoucnosti? I na to měl Miloš Klíma odpověď. "Buď se zvětší její formát až na telestěnu, nebo se budou budovat vlastní komunikační centra. U telestěn je však otázkou, jaký by to mělo dopad na psychiku diváka," dodal se zamyšlením Klíma. Člověk by si totiž musel zvyknout v bytě na jednu stěnu, která by byla plně virtuální. Miloš Klíma zakončil svou přednášku téměř až v rovině sci-fi. "Možná budeme moci vstupovat i do lidského mozku. Řada věcí se tak zjednoduší," konstatoval na konec.“
Plné znění reportáže Lukáše Poláka najdete na TÉTO adrese.

19.2.08

Odinstalování SW pro Pinnacle PCTV SAT

V jedné z prvních zpráv v tomto weblogu jsem se zmínil o tom, že jsem řešil problémy se satelitním digitálním tunerem "Pinnacle PCTV SAT PRO 450e". Všimli si toho návštěvníci, kterým se napoprvé rovněž nepodařilo zmíněný tuner rozchodit - alespoň podle obsahu několika mailů, které mi došly.
Zde je ve stručnosti moje zkušenost:
Abych dosáhl úspěchu, musel jsem původní nepovedenou instalaci sw pro Pinnacle PCTV nejdříve odinstalovat, což vyžadovalo dodržení posloupnosti několika kroků. A ještě jedno upozornění: instalace z CD probíhá ve dvou fázích - druhá fáze ( rovněž z CD ) následuje až po restartu.
Takže:
- nejdříve jsem zamezil automatické spouštění AntiSpamového software po startu systému,
- poté jsem, s využitím ovládacích panelů - přidat a ubrat sw - odinstaloval aplikace MediaCenter, MediaServer a Microsoft SQL server ( PINNACLESYS ),
- smazal jsem adresář Pinnacle v Program Files, ( neměl jsem nainstalován sw Studio ! )
- použil jsem Utilitu RegDelete, k vyčištění registrů od zbytků po původní instalaci
( v roletovém menu jsem zvolil Pinnacle PCTV" a kliknul na Clean.
- restartoval jsem Windows
- vložil jsem instalační CD do mechaniky a spustil instalaci
- po skončení 1. fáze instalace jsem restaroval počítač - ponechal jsem CD v mechanice, aby instalace mohla pokračovat po restartu druhou fází
- využil jsem nabídku pomoci při konfiguraci přijímače a software a to je vše.
Utilitu RegDelete jsem si stáhl z webu. ( S utilitou RegCleaner zkušenosti nemám.)
Na webu Pinnacle můžete najít několikastránkový anglický výklad k problémům s instalaci sw pro Pinnacle PCTV, ale výše uvedený postup se mi osvědčil. Pokud někomu tato zkušenost pomůže, budu rád za zpětnou informaci.

11.2.08

Televize BBC News 24

Na portálu Parabola.cz se objevila informace, že Britský zpravodajský kanál BBC News 24 je nyní možné přijímat (takřka) v celé Evropě s parabolami velmi malých rozměrů. Je to možné od zapojení programu na satelitu Astra 2A (28,2°E) v jižním svazku, který pokrývá celou západní, jižní, střední a částečně i východní Evropu. V České republice a na Slovensku pro příjem tohoto programu postačí parabola od průměru cca 60 cm.
Televize BBC News 24 doposud vysílala na satelitu Astra 2D (28,2°E), která svým specifickým footprintem pokrývá britské ostrovy a jen minimálně zasahuje do západní části Evropy. V regionu střední a východní Evropy je příjem z tohoto satelitu možný jen s velkými parabolami.Více se dozvíte na adrese: ZDE-ZDE

9.2.08

Satelitní zpravodajské kanály na pozici 28,2E

Na portálu DigiZone.cz pokračuje volný cyklus o tématických kanalech na 28,2E. Na pozici 28,2 st. východně, parkují satelity Astra 2A, 2B, 2C a 2D a družice Eurobird (28,5 st. vých.). Je nabízen nespočet kanálů a cyklus se, podobně jako tomu bylo u hudebních, filmových a dokumentárních kanálů, snaží i v případě zpravodajských kanálů pomoci při výběru toho pravého, podle našich potřeb a našeho gusta. UPOZORNĚNÍ na konci zprávy!!! Do pokračování cyklu, které bylo na portálu DigiZone.cz vystaveno dne 8.2.08, byly zařazeny programy CNN International, Sky News, Euronews, Islam News Channel, Al Jazzera International, Abu Dhabi TV a BBC Parliament. Článek z 8.2. najdete na adrese: ZDE-ZDE

Filmových kanálů se týká článek z prosince 2007. Je publikován pod názvem "Kvalitní britské filmové programy volně ze satelitu" a najdete ho na adrese: ZDE-ZDE . Do textu byly zařazeny programy Movies4Men 1 a 2, True Movies 1 a 2, Zone Horror, Zone Thriller, Film24 a telenovelovou Zone Romanticu.

Pod názvem"Hudební smršť z Británie ve vašem obýváku" byl opublikován text s informacemi o hudebních kanálech, který byl první částí volného cyklu DigiZone.cz. Zaměřil se na britské stanice patřící pod skupinu Chart Show Channels, tedy Chart Show TV, Scuzz, Bliss, The Vault, B4 a televizi Bubble Hits.Text najdete na adrese: ZDE-ZDE

Upozornění:
Pro parametry příjmu pro jednotlivé kanály nás DigiZone.cz odkazuje na web LyngSat.com - adresa:
http://www.lyngsat.com/28east.html. V přehledu digitálních satelitních TV stanic - Ku-pásmo, ze dne 5.1. 2008, publikovaném v magazínu SAT & DVB/T, je doporučena velikost antény u satelitu EUROBIRD 1: 75 až 80 a u ASTRY 2D: 160 cm!
Podle DigiZone.cz jsou podkladem pro informace o jednotlivých programech poznatky internetové
encyklopedie Wikipedie.

3.2.08

Proč jsem zvolil formu weblogu? RSS služba!

Obdržel jsem dotaz: proč jste pro téma "satelitní digitální technika" volil formu weblogu?
Hlavním důvodem je skutečnost, že BLOGGER.COM ( na kterém weblog běží ), poskytuje komfort jak návštěvníkům stránky, tak správci stránky. Co Blogger.com nabízí:
- Systém blogger.com automaticky generuje XML soubory. Na www stránce weblogu najdete v levém sloupci ikonu označenou "RSS". Kliknutím na ikonu získáte URL adresu souboru, jejíž vložení do webové nebo desktopové čtečky RSS souborů ( na př.: Feed Reader ) Vám umožní snadněji sledovat novinky na stránce weblogu. (Více o složbě RSS na AKA-MONITORu.)
- Kliknutím na odkaz "Comments" pod kteroukoliv zprávou, můžete zobrazit existující odezvy nebo napsat svoji vlastní připomínku k textu zprávy. ( Pozn.: funkce dočasně vypnuta.)
- kteroukoliv zprávu můžete odeslat e-mailem na Vámi určenou adresu přímo ze stránky weblogu. Můžete tak snadno informovat své přátele o zprávách, které považujete za přínosné.
- design www stránky ( vybraný z nabídky šablon na portálu blogger.com ) umožňuje návštěvníkům snadnou navigaci v obsahu stránky
- blogger.com má úzký vztah ke Googlu, který automaticky přebírá adresy stránek s novými zprávami publikovaných v systému blogget.com. Stává se snadným vyhledání nejen weblogu, ale i jednotlivé zprávy.
- blogger.com podporuje fungování weblogu jako nástroje pro komunikaci v týmu. (Správce weblogu může přizvat k redakční práci další zájemce.)
- ke změnám, které usnadní práci správci obsahu, patří i existence tajné e-mailové adresy, vztahující se ke konkrétnímu weblogu. To umožňuje publikovat do weblogu nejen přes web, ale rovněž daleko snadněji zasíláním e-mailu s obsahem zprávy. (Poznámka: přijměte , prosím, omluvu za to, že takto zasílané zprávy mohou být bez diakritiky.)
Rád bych upozornil na skutečnost, že aktuální informace o novinkách v oblastech, kterým se věnují weblogy mého portálu ( http://weblogy.akamonitor.cz ), publikované na stránkách časopisů, případně i v knihách předních českých vydavatelství, můžete získat na specializovaných stránkách AKA-MONITORu:
- RECENZE knih na URL
http://ebooks.akamonitor.cz/recenze/
- aktuální informace o obsahu odborných časopisů najdete
na URL
www.akamonitor.cz/aktualni.htm

Pohled na druhou stranu výkonové škály

Pokud jste si pročetli první zprávu v tomto weblogu, zjistili jste, že jsem pro svůj start v oblasti digitálních satelitných přijímačů zvolil Pinnacle PCTV SAT PRO 450e připojitelný přes USB 2.0 k počítači, doplněný o velmi levný digitální satelitní přijímač FTA ( určený pro příjem volných, nekódovaných programů). Parametry a funkce obou přijímačů jsou v tomto weblogu popsány. V textu jsem zdůraznil, že moje volba byla plně ovlivněna účelem, pro který jsem přijímače pořizoval. Vzhledem k obsahu e-mailů, které jsem obdržel jako reakci na prvních několik zpráv, považuji za nutné upozornit již nyní ( podstatně dříve, než jsem to měl v plánu ), na skutečnost, že vývoj v oblasti digitálních satelitních přijímačů šel velmi prudce dopředu. Projevuje se to jak úrovní technických parametrů, tak v portfoliu funkcí, které se o nové parametry opírají. Z DVB-S přijímačů se staly "kombajny", v kterých dochází k integraci základních funkcí přijímače společně s funkcemi typickými pro řadu moderních specializovaných ICT zařízení. Navíc, nebo lépe řečeno přesto, jsou doplněny o řadu možnosti jak komunikovat s okolím. Vybraným moderním DVB-S přijímačům se chci věnovat podrobně v dalších zprávách, včetně uvedení značky, modelu, odkazu na webové zdroje. Pro výše uvedený účel nabízím v tomto okamžiku ( bez uvedení značky a modelu ) popis konkrétního produktu, nabízeného na trhu za 18 - 19.000,- Kč:
• HD satelitní přijímač s osobním videorekordérem
• s pevným diskem o kapacitě 500 GB
• plně kompatibilní s SVB-S / DVB-S2 (H.264)
• 2 tunery
• podpora Time shift
• dvojité nahrávání
• integrovaný DiVX kodek
• podpora USB paměti
• 5000 volitených pozic (TV a rádio)
• podpora vícejazyčného audia
• podpora vícejazyčného textu v menu
• úprava seznamu oblíbených programů
• elektronický programový průvodce (EPG) pro zobrazení informací o pořadech na obrazovce
• podpora titulků
• rodičovský zámek dle stanice nebo vysílaného pořadu
• update firmware prostřednictvím sítě LAN
Technické parametry konkrétního produktu jsou následující:
- Transport Stream A/V Decoding
- Poměr stran 4:3, 16:9, Pan & scan, Letterbox
- Rozlišení obrazu 576i, 576p, 720p, 1080i
- Dekódování audia MPEG-1 Layer 1, 2, 3 & Dolby Downmix Čelní panel
- Keys 5 Keys(VOL -/+, STANDBY, CH -/+)
- USB USB 2.0 Host
- RCU 48 Keys
- Rozhraní podmíněného přístupu
- PCMCIA 2 sloty (DVB Common Interface standard)
- Přístupová karta volitelná
- A/V & Data In/Out
- TV Scart Video CVBS/RGB/YUV výstup, Audio L/R výstup
- VCR-Scart Video CVBS výstup, Audio L/R výstup
- Video CVBS výstup, Audio L/R vstup pro přemostění
- RCA A/V Video CVBS výstup
- Audio L/R výstup
- HDMI HD Video/Audio výstup
- Component YPbPr výstup S-VIDEO Video
- S-VIDEO výstup
- S/PDIF digitální audio nebo Dolby AC3 bitstream výstup
- Ethernet RJ-45 10/100 Base-T
- RS-232C 9 pin D-sub type
- Přenosová rychlost: max. 115.2Kbps
- Power Supply
- Vstupní napětí 95 ~ 250VAC, 50/60Hz
- Typ SMPS
- Spotřeba elektrické energie Za chodu: Max.60W, v pohot. režimu: 9W
- Rozměry a hmotnost
- Rozměry (ŠxVxH) 430 x 60 x 265 mm
- Čistá hmotnost 3.8 Kg
---
Věřím tomu, že pro ty návštěvníky weblogu, kterým ( třeba s pomocí slovníků výrazů a zkratek, o kterých jsem se zmínil v předchozích zprávách ), uvedené funkce a parametry něco říkají, budou oba přehledy demonstrovat pokrok, ke kterému v oblasti satelitních digitálních přijímačů došlo.

2.2.08

Adresář firem

SAT&DVB-T magazín uveřejnil v čísle 12/07 seznam firem, v jejichž prodejnách lze magazín zakoupit. Tento seznam se může mnohému zájemci dobře hodit i pro jiné účely. Obsahuje, kromě názvu a adresy ( včetně tel. / FAX ), rovněž webovou adresu a e-mailový kontakt. Přehled nabízí i stručnou charakteristiku aktivit firmy. Aktuální stav přehledu nemusí zahrnovat všechny firmy aktivní v dané oblasti. Je členěn na část ČR a SR a dále podle měst.

29.1.08

Ještě jeden významový slovník

Informační server o digitálním vysílání nabízí m.j. český významový slovník pojmů a zkratek z oboru. Najdete ho na adrese: http://www.digitalnitelevize.cz/slovnik/

28.1.08

Portál "World Languages TV"

Výborný pomocník pro rychlé vyhledávání kvalitních bezplatných satelitních kanálů v různých jazycích. Jde o práci s databází kanalů na dvou FTA skupinách družic: Astra-19.2E and Eutelsat Hotbird-13E.
Nabízí se:
- hledání podle jazyka
- hledání podle země
- hledání na družici Astra-19.2E FTA kanály (A-Z)
- hledání na družici Hot Bird 13E FTA kanály (A-Z)
- hledání podle obsahového zaměření vysílání (ProgrammingArts/Culture).
Podle obsahového zaměření lze vybírat z těchto kategorií:- Business/Economics - Childrens - Documentary - Education - Fashion/Style - Films/Movies - General/Entertainment - Information - Music - News - Parliamentary - Promotional - Religious - Sports - Travel/Tourism - Unspecified - Videos
---
Jak se portál sám představuje?
"About World Languages international digital TV WLTV aims to provide easy-to-understand information about receiving high quality foreign language digital satellite TV and radio channels inexpensively.WLTV information is particularly aimed at:
- people living in the UK who want to receive TV and radio channels from other countries;
- foreign language teachers and advanced learners;
- people whose first language is not English who want to watch programmes in their native language; - teachers and others who seek current affairs programmes in English from other countries;
- visitors from other countries intending to spend some time in the UK and wanting digital TV from their home
country;
- those seeking to view international sport, pop, jazz and classical musical concerts and videos;
- people interested in seeing other countries'
- TV channels without needing to have a viewing card subscription.
But these channels can be received in many other countries across western and central Europe, the
mediterranean, north Africa and other countries too!
---
Pomocník se nachází na portále "World Languages TV", na adrese:
http://www.worldlanguagestv.co.uk/
Nejzajímavější stránky jsou:
http://www.worldlanguagestv.co.uk/languages/ a
http://www.worldlanguagestv.co.uk/search-channels/

Satellite Terminology and Glossary

I když by to tak být nemělo, stává se, že si necháme poslat zařízení nebo komponentu a přijde nám jen návod v cizí řeči - nejčastěji v angličtině. Anglicko-český významový slovník nemáme vždy po ruce a tak nám může pomoci internet, kde najdeme alespoň anglicko-anglický významový slovník věnovaný pojmům z oblasti stalelitní techniky.
Ukázka výkladu pojmu může vypadat takto:
"EPG Electronic Programme Guide.
A graphical user interface generated by a digital satellite receiver and displayed on the user's television screen. It provides information on the timing and content of television programmes, which is conveyed in the digital signals received from the satellite. Its primary purpose is to help the user to rapidly identify and select programmes of interest, but it may also support other interactive services."
Významový anglický slovník najdete na adrese:
http://www.sat-sales.com/Satellite_Terminology_Glossary.php

27.1.08

Instalace monobloku - nebojte se!


Jak jsem uvedl již v první zprávě v tomto weblogu, v oblasti využití satelitní digitální techniky pro příjem TV jsem amatér. Krátce poté, co jsem u své 7 let staré antény ( 60 ) "přehodil výhybku" z analogu na digi, přestala mi stačit nabídka volných programů dostupných na ASTŘE a zatoužil jsem po HotBirdu. Ukazatelé intenzity a kvality signálu byly 90/75 a tak jsem se rozhodl zkusit nejúspornější verzi. Předsevzal jsem si, že zkusím ponechat původní přijímač i parabolu ( 60 ) a změnu provedu pouze u LNB. Prošel jsem si diskuze na téma monoblok ano či ne. Se zájmem jsem pročítal vášnivou kritiku odborníků, z nichž mnozí nemohou přijít monobloku na jméno. Takže: monoblok nebo multifeed? Pěknou řádku let se točím kolem výpočetní techniky a jsem zvyklý nevzdávat předem jednoduchá řešení. Objednal jsem přes internet "Universal monoblock single LNB - GI-205 Platinum X". Přišla mi krabička a v ní monoblok - a jak to bývá nyní zvykem u některých našich obchodníků - bez jediné doprovodné řádky ( popis, , schema, návod - nic ). Prohlížel jsem si monoblok, ale moc mi to neřeklo. Takže jsem se znovu ponořil do webových stránek a po jejich pročtení jsem byl připraven na nejhorší, zejména v souvislosti s DisEqC přepínačem, který údajně mnohého uživatele pěkně potrápil. Posilnil jsem se skleničnou dobrého moravského vína, nastrkal do kapsy bundy pár kousků nářadí a vyrazil jsem na balkón v 6 poschodí paneláku, kde mám uchycenou anténu do boční stěny. Anténu jsem musel vyklonit k sobě, abych dosáhl na LNB. Sundal jsem původní LNB, nasadil monoblok, prověřil horizontální rovinu a šel si pustit tuner a TV. Opakuji, že jsem ponechal původní anténu 60-ku. V menu přijímače jsem zvolil ASTRU a HotBird. První příjemné překvapení - systém si sám přihodil č. 1 a č. 2. do řádku pro DiSEqC. Odhrnul jsem záclonu, abych viděl z balkónu na obrazovku a natáčel jsem anténu do směru, kde jsem chytal ASTRU. Ukazatelé síly a kvality signálu u ASTRY jsem trefil za pár vteřin. Přepnul jsem na HotBird - a nic! Přepnul jsem v menu na HotBird a šel s anténou trochu stranou, zkoušel jsem trefit těch 6 stupňů rozdílu a ejhle 85 / 70. Přepnul jsem v menu zpět na ASTRU a nestačil jsem se divit - 90/75 ! Trochu jsem to ještě zkusil vylepšit, ale víc jsem už nezískal. Anténu jsem dotáhl a věnoval jsem se přijímači. Nastavil jsem volbu příjem pouze TV, jen volné programy a spustil jsem automatické vyhledávání. Vyhledal jsem samostatně programy pro každou družici. Výsledek: dohromady přes 800 položek. Abych si ověřil, že systém skutečně přepíná, vybral jsem z každé družice po několika oblíbených programech do společné skupiny. Zjistil jsem, že při volbě programů systém skutečně správně sám přepíná.
Takže teď opravdu nevím co si mám vyslet. Měl jsem jen "z pekla štěstí", nebo to strašení některých odborníků bylo přehnané? Je mi jasné, že kdyby některý z prvků monobloku odešel, mám smůlu a vyhodím to celé, ale na druhé straně jsem nemusel zápasit se spojováním prvků, které jsou v monobloku pěkně schovány ve společném "nepromokavém" plášti. Takže bych chtěl vzkázal všem amatérům, berte to odsuzování monobloku s rezervou a posuďte sami míru rizika obou variant - monobloku a multifeedu. Třeba budete mít štestí a - stejně jako já - se trefíte hned na druhý pokus. A mohu vám říci, že nabidka HotBirdu mne příjemně překvapila. České programy získávám jiným způsobem, šlo mi o opravdu jen o volně přístupné zahraniční stanice a těch je na těch dvou družicích požehnaně. Hodně zdaru!

GPS NAVIGACE - sesterský weblog

Na adrese:
http://www.akamonitor.cz/gps.htm
najdete sesterský odborný weblog věnovaný tématu GPS - Navigace.

Přehled satelitů na geostacionární dráze

( včetně přímých linků na přehledy digit.TV stanic v Ku pásmu a info o satelitech)
Parabola.cz české satelitní centrum nabízí webovou stránku s tabulkovým přehledem družic, které lze přijímat v ČR a na Slovensku. U jednotlivých družic jsou uvedeny:
- pozice - aktivní linky odkazující na přehledy digitálně vysílaných programů v KU-pásmu
- satelit - aktivní linky odkazující na stránky s technickými daty o každém satelitu
- C-pásmo 3,5 až 8 GHz - vysílací transpondéry v uvedeném pásmu ano/ne
- Ku-pásmo 10 až 18 GHz - vysílací transpondéry v uvedeném pásmu ano/ne
- datum poslední aktualizace na dané sat.pozici
Stránku s přehledem najdete na adrese:
http://www.parabola.cz/satelit/

26.1.08

Digitálny príjem: Strácate sa v pojmoch a skratkách

"Než si povieme viacej z oblasti digitálneho vysielania, zhrnieme si najrozšírenejšie skratky a pojmy, s ktorými sa v tejto oblasti stretávame." - Těmito slovy je uveden jednoduchý výkladový slovníček ( slovensky ) obsahující 30 termínů a zkratek z oblasti digitálního příjmu a to na portálu satCentrum.cz. Slovníček je součástí "Školy", jejíž studijní materiály ( převážně z roku 2002 ) jsou na portálu dosud volně dostupné.
Slovníček najdete na adrese:
http://www.satcentrum.com/skola/?action=show&art=60

25.1.08

Využíváte DiSEqC?

Pod tímto názvem opublikoval portál SatCentrum.cz zkrácený a volně upravený článek dipl.-Ing. Hanse-Dietera Naumanna. Obsah článku odpovídá osnově:
- vývoj systému DiSEqC
- jak funguje DiSEqC?
- princip řídící/řízený
- je zaručena kompatibilita?
Článek najdete na adrese:
http://www.satcentrum.com/clanky/940/vyuzivate-diseqc/

CS Satellite forum


Jedno z míst na webu, kde můžete - po registraci - zadávat otázky týkající se SAT. Najdete tam i různé návody. Můžete otevřít dílčí téma, které Vás zajímá. Uživateleksý účet poslouží i pro komunikaci v rámci fora.
http://www.cssf.cz/

24.1.08

DiSEqC 2.0. - technické charakteristiky

Všem těm, kdo touží po seznámení se systémem DiSEqC, dobře poslouží podrobný výklad, obsažený na portálu mascom.cz. V předmluvě k textu se praví:
"V odborných časopisech či brožurách věnovaných příjmu satelitního vysílání lze dnes téměř vždy nalézt nějaký příspěvek na téma DiSEqC. Tento materiál by se měl od dříve zveřejněných poněkud lišit: měl by představovat pomůcku pro techniky, kteří instalují DiSEqC komponenty u zákazníků a měli by si tedy osvojit určité znalosti o této technologii. Materiál sice přináší informace technického charakteru, měl by však být srozumitelný i pro netechniky: proto z různých dokumentů specifikujících standard DiSEqC vybírá jen ty nejdůležitější údaje. "
Výklad najdete na adrese:
http://www.mascom.cz/sat/diseqc/index.html

USALS (Universal Satellites Automatic Location System)

Na portálu DigiZone.cz se dozvídáme:
"USALS je univerzálním systémem pro automatické určení polohy satelitního přijímače. Zjištění zeměpisné délky a šířky usnadňuje natáčení paraboly satelitu a uživatel set-top-boxu pro DVB-S už nemusí ručně zadávat a ukládat pozici každého dostupného satelitu. Díky USALS stačí zadat jediný satelit a systém vypočte sám polohu všech dalších, na které by se divák mohl dívat. USALS je doplňkem komunikačního standardu DiSEqC 1.2."
Popis je uveden ve slovníku pojmů, který je uveden následujícím textem:
"Na této stránce naleznete slovníček pojmů souvisejících s digitálním vysíláním. V případě, že daný pojem, který potřebujete vysvětlit, v seznamu nenajdete, můžete se na něj zeptat. Můžete také vložit nový pojem i s vysvětlením. V žádném případě nekopírujte pojmy z jiných webů! "
Adresa slovníčku je:
http://www.digizone.cz/slovnicek/

Vyhledávání družic - nastavení paraboly

Tématům "vyhledávání družic" a "nastavení paraboly" je věnovanáno na webu několik článků. Jedním z nich je text opublikovaný na portálu Parabola.cz, pod názvem Vyhledávání družic II. Píše se v něm m.j. toto:
"Tento článek spolu s přehledy referenčních kanálů pro digitální/analogový příjem jsme již jednou na stránkách serveru Parabola.cz zveřejnili. Vzhledem k tomu, že se objevují požadavky na zveřejnění aktuálního přehledu, vyhovujeme všem zájemcům o příjem satelitních programů i z méně známých družic. Oproti přehledu, který jsme publikovali na našich stránkách zhruba před rokem naleznete zde dnes i informace o referenčních kanálech z některých nových družic.".
Plné znění článku najdete na zmíněném portálu na adrese:
http://www.parabola.cz/abc/search_sat/.

Slovník pojmů na portálu SES-ASTRA

Cca 10 stránek s velmi užitečným českým významovým slovníkem pojmů z oblasti SAT, najdete na portálu SES-ASTRA, na webové adrese:
http://www.ses-astra.com/consumer/cz/_global_items/header/glossary/

Potěšující umístění weblogu v Googlu

Překvapením bylo zjištění, že tento weblog vyhledalo hned v prvních dvou týdnech téměř 1000 návštěvníků. Bezpochyby tomu pomohlo i dobré umístění stránky v indexované databázi Googlu. Jak ukazuje výřez z obrazovky na dalé uvedené adrese, nabízí se odkaz na weblog na prvním místě na první obrazovce Googlu při výběru "satelitní digitální tuner". Adresa obrázku s výřezem: ZDE-ZDE.

Jemný úvod do problematiky satelitního příjmu

Satelitní příjem - co to je, co potřebuji? Jaký vybrat satelitní přijímač? Jaký koupit satelitní komplet?
Těmito slovy je uveden pětistránkový, velmi srozumitelně podaný výklad základů satelitního příjmu, jeho výhod a nevýhod, jeho nároků. Dozvíme se co to je satelnitní přijímač, satelitní anténa, konvertor, konektory atd. Text najdete na portálu nejceny.cz adrese: ZDE - ZDE

16.1.08

Instalace a nastavení externího USB2.0 DVB-S tuneru

Instalace Pinnacle digitálního satelitního USB2.0 tuneru se zdařila. Díky službě, kterou mi prokázal jednoduchý a levný satelitní digitální tuner ( viz 1. zpráva v tomto weblogu ) v roli diagnostického nástroje, bylo dosaženo nastavení paraboly: intenzita signálu 90%, kvalita 75% ). Pak už "jen" stačilo dopátrat se příčiny, proč selhávala instalační procedura: bylo třeba na dobu instalace ovladače a aplikačního sw vypnout všechny antivirové a antispamové programy a bylo po starosti. Ovladač tuneru i Media Center ( základní aplikační sw ) se nainstalovaly a průvodce mne provedl nastaveními. Na notebooku, připojeném přes USB2.0 fungují nekodované programy TV i rozhlasu k mé plné spokojenosti. Během uvedené instalační procedury jsem pořídil několik výřezů z obrazovky, z kterých jsem sestavil slideshow o 30-ti slajdech. Můžete si ji prohlédnout na adrese:
http://web.vsmie.cz/katolicky/pinnacle/index.htm . Výřezy přibližují základní parametry nastavení, což poslouží k základní představě o funkčních možnostech HW a SW kompletu.
Takže mám na vybranou: sledování TV a radií na obrazovce televizoru, nebo na počítači, kam se signál dostává z přijímače přes USB2.0.
Pinnacle tuner jsem si pořídil kvůli možnosti kombinování velmi kvalitního sledování televize s pokročilými možnostmi pro záznam a zpracování videa na počítači. Zkušenosti z této cílové aktivity poskytnu v samostatném pojednání.

12.1.08

Pinnacle PCTV SAT PRO 450e, externí USB2.0 DVB-S tuner

V předechozí zprávě jsem slíbil samostatné pojednání o externím USB2.0 DVB-S tuneru, model Pinnacle PCTV SAT PRO 450e. Příprava tohoto textu chce trochu více času a tak uvádím alespoň stručnou charakteristiku bez vlastního hodnocení.
Pinnacle PCTV SAT Pro USB umožňuje udělat ze svého počítače multimediální centrum, změnit počítač na digitální zábavný systém - což znamená, že můžeme zpřístupnit veškerou hudbu, obrázky či video pomocí dálkového ovládání. Jako bychom měli jukebox, přehrávač DVD, PVR nebo projektor, ale s tím rozdílem, že vše je v počítači. To je všechno co potřebujete k tomu, aby se z Vašeho PC stalo televizní zábavné centrum.
PCTV SAT Pro USB obsahuje software, externí digitální TV tuner a dálkové ovládání.
Výrobce a dodavatelé uvádějí následující popis:
USB 2 TV DVB-S Tuner (digitální satelit), dálkové ovládání, MEDIA Center SW - organizér a přehrávač multimediální souborů (foto, video, audio) z PC prostřednictvím dálkového ovládání + MPEG 1 a MPEG 2 rekordér s timeshiftem, možnost satelitního internetu, lokalizováno do češtiny, Studio QuickStart Sledování a nahrávání digitální satelitní televize.
Pinnacle PCTV SAT Pro USB kombinuje velmi kvalitní sledování televize s pokročilými vlastnostmi pro záznam videa.
Vlastnosti zahrnují: Timeshifting, možnost kontrolovat EPG (Electronic Program Guide) přes dálkové ovládání, spuštění nahrávání TV či rádia pomocí jednoho tlačítka. Máte možnost si nahrané programy vypálit na CD či DVD.
Přehled funkcí: Příjem a nahrávání digitálního satelitního vysílání na Vašem PC TV - videorekordér - TimeShift Vypalování živého vysílání přímo na DVD
Rozšířené funkce obsahující Electronic Programme Guide (EPG), optimalizují prohledávání kanálů nebo rozeznání názvu kanálu, pozastavení živého vysílány pomocí funkce TimeShift PCTV SAT Pro USB obsahuje Teletext, s rychlým přístupem ke všem stránkám a podstránkám
Software obsahuje Pinnacle MediaManager, ideální pro organizování multimediálních souborů (není lokalizováno do češtiny) Kompletní kontrola aplikace MediaCenter přes dálkové ovládání Přehrávání CD a DVD Integrované vypalování CD a DVD Obsahuje střihový software Studio QS (QuickStart) pro editaci a sestříhání nahraného videa
Technická specifikace Podporované formáty souborů Nahrávání TV: ukládá přímo záznam, který se v MPEG-2 vysílá Přehrávání hudby: MP3, MPEG-1 (MPA), PCM, WAV, WMA Přehrávání videa: MPEG-1, MPEG-2, MPEG 2 *.VOB soubory, MPEG-4 AVI, WMV9 (pro přehrávání souborů DivX nebo Xvid musíte mít nainstalované příslušné kodeky) Přehrávání obrázků: JPEG, BMP, PNG a GIF Přehrávání CD a DVD: DVD, SVCD, VCD, VR +, VR- Vypalování: Audio CD, MP3 CD a DVD (soubory pro vypalování musí být ve formátu MP3), VCD, S-VCD a DVD
Hardware: Externí tuner pro zachytávání digitálního satelitního vysílání Infračervené dálkové ovládání včetně baterií
Infračervený přijímač integrovaný do tuneru USB kabel PCTV SAT Pro USB má následující schválení: FCC a CE, Microsoft WHQL certifikace pro Windows XP
Minimální systémové požadavky: Intel(R) Pentium(R) IV 2.0 GHz, Intel(R) Pentium(R) Mobile 1.5 GHz nebo ekvivalent AMD(R) Athlon(R) XP (podpora HD požaduje Intel(R) Pentium(R) IV 2.2 GHz nebo vyšší a USB 2.0 port) 256 MB RAM Windows XP (Home, Professional nebo MediaCenter 2005) s posledním SP IDE pevný disk (s alespoň 5 GB volného místa) Grafickou kartu s podporou DirectX 8 nebo vyšší Zvukovou kartu s podporou DirectX 9 nebo vyšší CD-ROM nebo DVD-ROM mechaniku Myš 1 port USB 2.0 (Hi- Speed)
Doporučené systémové požadavky: Intel(R) Pentium(R) IV 2.8 GHz, Intel(R) Pentium(R) Mobile 1.6 GHz nebo AMD(R) Athlon(R) 64 512MB RAM Windows XP (Home, Professional nebo MediaCenter 2005) s posledním SP IDE pevný disk s alespoň 20 GB volného místa DirectX(R) 9 (nebo vyšší) kompatibilní grafickou a zvukovou kartu DVD mechaniku 1 port USB 2.0 (Hi- Speed) Myš.
Jakmile vyhodnotím své zkušenosti s PCTV SAT Pro USB, informaci doplním o další poznatky, které najdete opět na stránce tohoto weblogu.

SATELITNÍ DIGITÁLNÍ PŘIJÍMAČ

SATELITNÍ DIGITÁLNÍ PŘIJÍMAČ a jeho využití.
doc. Arnošt Katolický, AKA MONITOR,
www.akamonitor.cz( pozn.: článek má charakter případové studie, není určen odborníkům, ale laikům, kteří se, podobně jako já, budou rozhodovat „zda do toho jít či ne“.)
Satelitní televize není dnes nic nového. Před léty jsem si nainstaloval analogový tuner, který mi přes ASTRU několik let nabízel pěknou řádku volně dostupných zahraničních programů. V závěru roku 2007 jsem se rozhodl pro inovaci. Na webu mne zaujala nabídka externího digitálního satelitního tuneru ( DVB-S tuneru ) od firmy Pinnacle, konkrétně modelu Pinnacle PCTV SAT PRO 450e připojitelného přes USB 2.0 k počítači. Hledal jsem co nejpřímější cestu spojující můj notebook s obsahem volně dostupných zahraničních satelitních TV programů, se snadnou možností jejich následného zpracování na notebooku. Lákala mne velmi slibná a garantovaná kombinace Pinnaclovského HW a SW. A nebyla to ani tak hardwarová výbava tuneru ( kromě možnosti USB výstupu ), jako nezvykle bohatý a kvalitní software firmy Pinnacle, který je součástí dodávky.
Upravil jsem satelitní anténu pro digitální příjem, připojil tuner k notebooku ( přes USB 2.0 ) a k satelitní anténě, nainstaloval jsem základní část softwaru a s napětím očekával, co mi předvede ten zázrak moderní techniky. Jenže nastaly potíže.
Především jsem si při přestavbě hnul s anténou. Navíc se ukázalo, že instalace sw není tak jednoduchá jak by se mohlo zdát. Kombinace obou faktorů mi ztížila cestu vpřed. V ten moment jsem neměl funkční diagnostický nástroj pro citlivé seřízení antény v poměrně složitých místních podmínkách ( vracet se k analogovému tuneru, který by mi mohl pomoci, jsem nechtěl ). Kontaktoval jsem řadu známých, o kterých jsem věděl, že mají vztah ke komunikační a výpočetní technice a žádal je o radu. Navštívil jsem odbornou montážní a obchodní firmu zabývající se satelity.
Průzkumem, jsem zjistil několik poznatků, které mne vedly k sepsání tohoto pojednání na téma zkušenosti s instalací a s využitím digitálního satelitního tuneru. Patří sem zjištění, že:
- řada lidí o funkčních možnostech digitálního satelitního tuneru ví jen málo nebo vůbec nic,
- řada uživatelů tohoto typu zařízení nepátrá a tudíž často vůbec neví o řadě snadno dostupných možnostech tuneru, které zpříjemňují uživateli život,
- běžně dostupná technická literatura oblast digitální satelitní TV pokrývá minimálně,
- na českém webu lze sice nalézt několik cenných článků věnovaných základům digitální satelitní TV, praktické poznatky a zkušeností obsahují většinou diskusní fóra, které řeší jednotlivé problémy a formulace dotazu adresovaného do těchto konferencí vyžaduje určité výchozí znalosti,
- odborné obchodní a zejména montážní firmy ochotně převezmou zakázku, s předáváním zkušenosti a s bezplatným poradenstvím pro laika se nemohou zdržovat.
Rozhodl jsem se přerušit svoji snahu o zvládnutí externího USB tuneru na pozdější chvíli a zakoupit jednoduchý digitální satelitní ( klasický ) tuner pro připojení k TV. Vybral jsem tuner za 1200,- Kč. Získal jsem tím:
- diagnostický nástroj pro citlivé nastavení satelitní antény pro pozdější využití s výše uvedeným externím USB tunerem,
- úsporu peněz za práci montážní firmy, která si, v případě objednání, za seřízení antény v náročných místních podmínkách řekla o téměř tisíc korun.
- šanci „osahat“ si (klasický) digitální satelitní tuner a možnosti jeho využití pro příjem volně dostupných satelitních TV programů a radia a doplnit si tak, aspoň částečně, chybějící znalosti, které by mi následně umožnily plnohodnotné využití uvedeného externího tuneru připojitelného přes USB 2.0 k mému notebooku,
- současně jsem získal digitální satelitní tuner, který mohu využít s klasickou televizí ( bez využití PC/NB ).
Vybral jsem digitální satelitní přijímač určený pro příjem volných, nekódovaných programů (Free To Air). Přijímač je plně kompatibilní se standardem DVB ( Digital Video Broadcasting ).
Jak jsem postupoval při výběru přijímače?
Výběr pro mne nebyl snadný vzhledem k aktuálním znalostem oboru ve chvíli výběru. Při výběru jsem zejména sledoval splnění následujících parametrů a funkcí:
- Plnou kompatibilitu se standardem DVB-S
- Frekvenční rozsah vstupního tuneru 950-2150MHz
- Možnost příjmu televizního i rozhlasového satelitního vysílání
- Evidenci seznamu programů samostatně pro TV a Radio.
- Dostatečnou kapacitu pro seznam televizních a rozhlasových stanic
- EPG s českou diakritikou
- Funkce časovače pro nastavení nahrávky - Timer
- Možnost založení favoritních seznamů programů
- Možnost listování a změn v seznamech programů
- Možnost automatického i manuálního vyhledávání programů
- Splnění podmínky 4:3 a 19:9 formáty obrazu
- Ovládací menu (OSD) v češtině
- Teletext s českou diakritikou
- U konektorů jsem vyžadoval:
- 2x SCART (RGB, CVBS)
- 2x RCA/Cinch audio out Levý + Pravý kanál
Navíc jsem získal:
Poté, co jsem se s přijímačem seznámil a zvýšil jsem svoje know-how, jsem postřehl další více či méně významné parametry a funkce instalovaného přijímače:
- Upgrade SW a Editace programů přes SCART adaptér
- Podpora kombinace obrazu a menu
- Ovládací menu (OSD) vícejazyčné
- Manuální vyhledávání podle parametrů programu
- Digitální audio výstup Dolby Digital AC3 kompatibilní
- Analogové zvukové výstupy pro domácí kino
- Podpora pro různé jazykové verze zvukového doprovodu
- Podpora pro různé jazykové verze titulků (DVB-S subtitles)
- Editace názvů a pořadí stanic v seznamech
- Možnost volby: Audio Stereo / Left / Right / Mono
- Možnost vytvořit až 8 favoritních skupin Tv/radio stanic
- Časovač na 8 událostí s přímým vstupem z EPG a nebo s manuálním nastavením hodnot.
- Rodičovský zámek
- 2 vestavěné televizní hry (Tetris, Othello)
Skutečnost u konektorů:
2x SCART (RGB, CVBS)
2x RCA/Cinch audio out Levý + Pravý kanál
2x F LNB anténní vstup + smyčkový výstup
1x Digitální audio výstup koaxiální
Při hodnocení variant přijímače jsem kladl důraz na parametry ovlivňující uživatelský komfort ( priority ):
- Automatické vyhledání satelitního vysílání
- Jednoduché, přehledné ovládání
- Ovládací menu (OSD) v češtině + vícejazyčné
- EPG + Teletext v češtině- 2x SCART (RGB, CVBS)
Pokud jde o Elektronický přehled pořadů (EPG), zjistil jsem s potěšením možnost více úrovní volby zobrazení zvoleného přijímače:
- Aktuální přehled až 5 stanic na jedné obrazovce
- Detail vybraného pořadu
- Přímý vstup z EPG do časovače DVB
Teletext nabízí kapacitu 1000 stran, je dostatečně rychlý, umožňuje přímým přístupem k podstránkám a zobrazení skrytých titulků z teletextu.
Editor nastavení přijímače umožňuje vytvoření uživatelského a defaultního nastavení přijímače. V případě zásahu do nastavení přijímače lze tento uvést do původního stavu jednoduchým vyvoláním továrního nastavení, to znamená, že přijímač je nastaven jako při instalaci.
Podpora a dokumentace na webu dodavatele
Ocenil jsem, že na webu dodavatele zvoleného přijímače jsem našel k dispozici následující soubory:
- Návod k obsluze
- Poslední verze S/W pro upgrade přijímače - po stisku ikony se otevře stránka s postupem upgrade a potřebnými soubory. Upgrade se provádí přes TV Scart přijímače pomocí UpgradeKitu
- Editor programového nastavení je součástí Download CD. Provádí se přes TV Scart přijímače pomocí UpgradeKitu
Čeho jsem dosáhl?
- s pomocí jednoduchého a levného tuneru se mi podařilo, ve velmi ztížených místních podmínkách, během pár minut, seřídit satelitní anténu ( intenzita signálu 90%, kvalita signálu 75%),
- bez problému, s využitím jednoduché tištěné příručky a cca 2 hodin experimentování, jsem zvládl většinu nabídek snadno pochopitelného MENU,
- vytvořil jsem si katalog ( databázi ) nabízených volných TV a radiových programů,
- roztřídil jsem vybranou podmnožinu nabízených programů do 8-ti skupin oblíbených programů, což výrazně usnadňuje volbu programů,
- bez jakýchkoliv problémů jsem propojil tuner s DVD/HD videorekordérem a přes rekorder s televizí (starou více než 10 let ), využil jsem 1 SCART ( ze 2 dostupných ) na tuneru a 2 SCARTY na videorekordéru.
Možnost samostatně nainstalovat a prakticky experimentovat s jednoduchým a levným digitálním satelitní přijímačem mi umožnilo:
- vytvořit si základní předpoklady pro pokračování v experimentech s externím USB 2digitálním satelitním tunerem,
- získat kvalitní přístup k volně dostupným satelitním TV programům,
- získat potřebné základní know-how v oblasti využívání digitální satelitní TV.
Bezpochyby existují i jiné – možná přímější – cesty k cíli, který jsem si na začátku stanovil. Přesto, že mne mé povolání nutilo celý život studovat, považuji praktickou zkušenost za nenahraditelnou. Volba satelitního přijímače je pro zájemce o satelitní příjem prvním krokem, který rozhoduje o budoucích možnostech rozšiřování a skladbě sledovaných televizních a rozhlasových satelitních programů. Uživatel se v této fázi musí rozhodnout, zda vystačí ( jako já ), s přijímačem pro příjem volných programů (FTA- Free to Air). V opačném případě musí zvolit přijímač pro příjem kódovaných programů. Přijímač FTA není možné následně rozšířit o dekódovací moduly, které by umožnili přijímat kódované programy. FTA přijímač si uživatelé pořízují především jako doplněk ke stávajícímu příjmu klasické - pozemské televize, který jim umožní sledovat stovky volně vysílaných programů (TV a Radio - převážně v cizím jazyce). Je využíván v kompletu pro příjem jedné nebo více družic.
Na závěr opakuji, že jsem případovou studii napsal vysloveně pro ty návštěvníky mého portálu, kteří, podobně jako já, zatouží po inovaci a hledají zkušenosti. Jsem si dobře vědom toho, že nejde o komplexní odborné pojednání, které by muselo zahrnovat mnohem širší problematiku a odborně zdatnějšího autora.
Zkušenostem s využitím externího digitálního satelitního tuneru připojitelného k PC/NB přes USB, věnuji samostatný článek.
12. ledna 2008.
www.akamonitor.cz